Hopp til innhold
English

Håndbok

Alle liker motiverende arbeidsdager! Derfor jobber vi team-basert med varierte oppdrag, heier på delingskultur og sørger for sosiale og faglige aktiviteter gjennom året.

Frihet og fleksibilitet

Gode verktøy gjør jobben enklere. Derfor får alle ansatte støtte til faglitteratur, databriller, utstyr til hjemmekontor, bredbånd og mobil. Vi får også rabatter hos en rekke leverandører.

Feiring av gode resultater må til! Derfor har vi avtale om overskuddsdeling og rekrutteringsbonus, og tilgang til aksjeprogram. Vi drar også på en årlig tur, og deltar i Bouvet sin årlige uavhengighetsfeiring.

Ansatte skal bli godt ivaretatt. Derfor har vi helseforsikring og avtaler om psykologbistand og mental trening. Andre forsikringsordninger og pensjon er også ivaretatt.

Det skal være enkelt å komme seg til og fra. Derfor har vi HjemJobbHjem-avtale, og tilbyr også leasing av el-sykkel.

Sist, men ikke minst: Fritid er viktig! Derfor har alle ansatte stor grad av frihet og fleksibilitet når det kommer til arbeidstid og -sted.