Hopp til innhold

← Om oss

Kontakt →

English

Slik jobber vi

Fordi ingen prosjekter er like, tilpasser vi prosessen til hvert enkelt. Fellesnevneren er likevel at vi jobber tverrfaglig og involverer kunden tett i prosessen. En verdifull kombinasjon av kreativitet, håndverk og teknologi gir grunnlag for å bygge meningsfylte produkter og opplevelser.

Designthinking

Tre sirkler faller ned og blir til et venndiagram mellom mennesker, virksomhet og teknologi

Menneske: Hvordan ivaretar vi behovene?

Teknologi: Hva er det mulig å få til?

Virksomhet: Er det økonomisk levedyktig?

Vi har en menneskelig tilnærming til innovasjon, der målet er å ivareta koblingen mellom mennesker, virksomhet og teknologi. Samhandling og et godt metodisk rammeverk gjør at vi kan jobbe aktivt med problemløsning – samtidig som vi skaper rom for å utfordre etablerte sannheter.

Design

Verdifulle designleveranser bygges gjennom en prosess som involverer innsikt, strategisk tenkning og kreativitet. I en verden hvor forbrukeren blir stadig mer krevende, vet vi at behovskartlegging og forståelse er avgjørende for å skape verdi. Gjennom å jobbe tett med kundene våre, bidrar vi til at de når sine strategiske mål.

Utvikling

Vi har innsikten og forståelsen som skal til for å ta de riktige teknologiske valgene og sikre kvalitet innenfor fornuftige rammer. Hos oss er det ingen overlevering fra design til utvikling, vi jobber tett sammen og gjør hverandre gode. Hele veien. Gjennom smidig utvikling, måling og læring realiserer vi brukervennlige løsninger.

De beste resultatene oppstår i et tverrfaglig fellesskap der vi styrker og utfordrer hverandre gjennom innsikt, empati og kunnskap.

Samspill

Å komme frem til de riktige svarene, handler ofte om å stille de rette spørsmålene. Levedyktige løsninger oppstår derfor sjelden i et vakuum, men i samspill med kunder og team. Selv om hver oppgave er unik, kan vi med fordel starte med samme spørsmål: Hva slags behov skal vi ivareta – og hva trenger verden?