Publiseringsløsninger (CMS)

Ny nettløsning eller flytte den eksisterende over til ny plattform? Vi leverer løsninger på mange ulike publiseringsverktøy (CMS) og hjelper våre kunder å finne riktig verktøy basert på deres behov.

Valg av publiseringsløsning (CMS) avhenger av kundens strategi, målsetting, målgrupper, budsjett, kompetanse, kommunikasjonsbehov, funksjonalitet og eventuelt andre faktorer.

Ved hjelp av vår prosjektmetodikk avdekker vi kundens behov og anbefaler den løsningen vi mener gir best verdi over tid. Vi er selger ikke en spesifikk publiseringsløsning, rett og slett fordi det ikke finnes en løsning som passer alle. De siste årene har vi levert løsninger basert på EpiServer, WordPress, CorePublish, Joomla, Expression Engine, eZ Publish, SharePoint m.fl.

For mange av løsningene vi har utviklet jobber vi med videreutvikling, vedlikehold og forvaltning både teknisk og innholdsmessig.