Drift og vedlikehold

Vi hjelper våre kunder å holde løsningene oppdaterte og aktuelle. Etter lansering kan vi bistå med alt fra teknisk drift og vedlikehold til oppdatering og videreutvikling av innhold. Måling og analyse som gir oss data som viser hvordan løsningen benyttes, gir oss essensiell informasjon for å til enhver tid å jobbe med å optimalisere innhold og funksjonalitet.

Det er kostbart og krevende å bygge opp kompetansesammensetningen som skal til for å vedlikeholde og videreutvikle en digital løsning. Alt fra oppfølging av statistikk og analyse, innhold samt drift og teknisk vedlikehold må ivaretas. Vi tilbyr vedlikeholdsavtaler der du er sikret kompetanse og kapasitet for å ivareta løsningen og sikre at den vil gi verdi over tid.

Vi kan tilby spisskompetanse innenfor følgende områder:

•    Grafisk design og innholdsutvikling. Vi utvikler og publiserer innhold og kampanjer

•    Hjelp til å se muligheter for videreutvikling og optimalisering
•    Jevnlig gjennomgang og kvalitetssikring av struktur og innhold
•    Brukertesting
•    Søkemotoroptimalisering
•    Statistikk- og analyseoppfølging
•    Teknisk vedlikehold og drift

Olavstoppen kan vedlikeholde kompetanse på din løsning, bli kjent med din bedrift og tilby avtalte responstider på ulike oppgaver. Vedlikeholdsavtalene tilpasses bedriftens behov, og vi kan avtale minsteuttak av timer for å opprettholde kompetanse og kapasitet. For større endringer eller videreutvikling vil vi estimere jobben som skal gjøres, få en godkjenning og så sette i gang prosjektet.