Innsikt, statistikk og analyse

Å kjenne brukernes behov er en forutsetning for å kunne forbedre og evaluere eksisterende løsninger eller skape helt nye tjenester.

Viser løsningens styrker og svakheter
Gode innsiktsdata, det vil si grunnleggende forståelse av målgruppene og deres behov, gir oss det beste grunnlaget for å designe brukervennlige løsninger. Kunnskapen om målgruppene er strategisk viktig for å skjønne hva som styrker og svekker løsningens konkurranseevne. Sagt på en annen måte: kartlegging av brukernes behov er en forutsetning for å lage presise strategier som bidrar til at målet med løsningen oppnås.

Bidrar til bedre beslutninger
De fleste organisatoriske og markedsmessige beslutninger innebærer usikkerhet. Hovedformålet med analyse- og innsiktsarbeidet er å bidra til at selskapet når målene sine gjennom gode beslutninger.

Vi erfarer at flere selskaper går glipp av muligheter og pådrar seg kostnader fordi de mangler kunnskap om målgruppene. Kartlegging av brukerens behov og situasjon gir essensielle innsiktsdata. Slike data, kombinert med statistikk som viser hvordan eksisterende løsninger og verktøy brukes, gir et godt grunnlag for å tilby løsninger som er skreddersydd for kundenes behov.