Tjenestedesign

Tjenestedesign handler om å utvikle, planlegge og organisere tjenester som skaper gode brukeropplevelser. Tjenestedesignere ser på hvordan tjenester er strukturert på tvers av digitale flater, fysiske omgivelser og andre kontakt- og kommunikasjonsformer.

Tjenestedesignere jobber tett med både ansatte og brukere. I prosessen er målet å overføre verdi fra leverandør til bruker på en effektiv, helhetlig og attraktiv måte.
 For å oppnå dette arbeider vi systematisk for å forstå konteksten, definere brukernes behov og kartlegge kundereiser. Kundereiser kan involvere alt fra nettsider, skilting, selvbetjeningsløsninger, arbeidsrutiner og samarbeidspartnere.

Prosessen er tverrfaglig, og tjenestedesignere jobber sammen med andre designdisipliner som interaksjonsdesignere, grafiske designere og industridesignere, samt faglige eksperter innenfor forretningsutvikling, markedsføring, interiør og arkitektur.

I Olavstoppen har vi ved to anledninger hatt besøk av Marc Stickdorn, en ledende fagperson innenfor fagområdet; både i forbindelse med vårt årlige arrangement POL (Påfyll fra Olavstoppen) og ved oppstart av et større kundekartleggingsprosjekt for en kunde. Vi har benyttet anledningene til å videreutvikle kompetansen i Olavstoppen, og bruker Stickdorns verktøy i kartleggingsprosessene. Marc Stickdorn har blant annet skrevet boken «This is service design thinking».