Interaksjonsdesign og prototyping

Våre interaksjonsdesignere har som oppgave å utforme et brukergrensesnitt som sikrer gode brukeropplevelser. Brukskvalitet og god brukeropplevelse er avgjørende for kvaliteten på våre leveranser.

Rett plassering av elementer kan mangedoble en løsnings konverteringsrate. En prototype kan starte som skisser, plantegninger eller wireframes som viser hvordan den aktuelle løsningen skal struktureres og hvor de ulike elementene skal plasseres.

Skissene fokuserer på hvordan innhold og funksjonalitet skal formidles. De utvikles ut fra mål og oppgaver som er definert gjennom strategi og i innsiktsarbeidet. Videre i prosessen utvikles detaljerte, og ofte klikkbare prototyper med forklaringer på hvordan elementene skal fungere.

Utvikling av interaksjonsdesign er en iterativ prosess. Endringer utføres til prototypen er godkjent, både av oppdragsgiver, sluttbrukere (gjennom brukertester) og systemutviklere. I en prototype er det rimelig og enkelt å gjøre endringer; alle involverte ser det samme bildet, en unngår misforståelser og reduserer eventuelle endringsordre til et minimum.