Grafisk design

Ved å å fokusere på funksjonelt design tydeliggjør vi funksjonalitet og bidrar til økt brukskvalitet i interaktive løsninger.

Våre grafiske designere har over 10 års erfaring fra å utvikle og tilpasse grafiske profiler til digitale flater. Designerne jobber tett med interaksjonsdesignere og utviklere, og designet testes på ulike flater gjennom hele design- og utviklingsløpet.

Vi utvikler digitale designguider

De fleste selskaper har en designguide, men veldig ofte mangler den retningslinjer for digitale flater. En digital designguide sikrer at merkevaren forvaltes riktig og ivaretar gode brukeropplevelser på digitale flater. Designguiden er et nettsted som lister ut alle tilgjengelige komponenter i henhold til selskapets profil.

Designelementene utvikles basert på atomisk design. Atomene settes sammen til molekyler, organismer, maler og sider. De ulike elementene testes opp mot retningslinjer for universell utforming, settes sammen til en helhet og godkjennes før elementene publiseres ut i selve designsystemet.

Slik sikres merkevaren og brukeropplevelsen på de ulike digitale flatene. I tillegg effektiviseres arbeidsprosessen til utviklere, innholdsprodusenter og designere.

Vi leverer grafiske tjenester innenfor:

  • Utvikling av digitale profiler
  • Design av dashboards
  • Design av intranettløsninger og portaler
  • Utvikling og design av årsrapporter for både skjerm og trykk
  • Utvikling og design av digitale kampanjer
  • Utvikling av tradisjonelle trykksaker som brosjyrer og annonsemateriell