Informasjonsarkitektur/ struktur

En god informasjonsarkitektur organiserer og strukturerer innhold slik at målgruppene enkelt og effektivt får utført oppgavene sine.

Informasjonsarkitekturen er ryggraden i løsningen. Den sammenfatter alle deler av nettstedet i en meningsfull helhet. Ved å bygge en god informasjonsarkitektur legger du til rette for gode brukeropplevelser og effektiv forvaltning av nettstedet.

Når vi utvikler en informasjonsarkitektur avhenger fremgangsmåten både av målsetningen og målgruppene vi jobber mot. For en intern bedriftsløsning gjelder noen regler, og vi benytter andre fremgangsmåter enn om vi jobber mot smale eller brede målgrupper for en ekstern løsning.

Her er noen av modellene som benyttes:

  • Personfokus
  • Organisasjonsfokus
  • Prosesser og roller
  • Fagområder
  • Forretningsområder
  • Emner

Målet med en god informasjonsarkitektur er at den skal være brukerorientert og robust med hensyn til skalerbarhet og fremtidige behov.