Bypakke Nord-Jæren – webportal

Vi har utviklet en kartløsning og kommunikasjonsportal for tiltakene i Bypakke Nord-Jæren. Konseptet ble utviklet etter en grundig strategiprosess sammen med kundene.

Bypakke Nord-Jæren er en finansieringsplan som skal bedre kollektivtilbudet, ruste opp sykkel- og gangstier samt forbedre fremkommelighet på veiene.

Utfordring

Utvikle en løsning som viser omfanget av bypakken og samtidig gir brukerne oppdatert informasjon. Formidling av nyhetsartikler og statisk tekst er viktig, men løsningen skal også visualisere geografiske data fra strekningene som bygges ut, plasseringer av bomstasjoner, med mer. Datasettene skal hentes inn og viderebehandles ved hjelp av en integrering mot Statens vegvesens geografiske databaser.

ROGFK-Bypakke-web

Løsning

Vi designet og utviklet en webportal som kombinerer kart- og nyhetsvisning i ett og samme grensesnitt. Dermed er det enkelt å navigere inn og ut av enkeltartikler – uten å miste konteksten i kartgrunnlaget. I tillegg utviklet vi funksjonalitet som tillater synkronisering av innhold i nyhetslistevisning med navigasjon i kartlaget. Løsningen er tett integrert med fylkeskommunens publiseringsløsning. Eksterne geografiske data hentes gjennom et spesialtilpasset API.

Den sentrale funksjonaliteten er knyttet til kartet. Du kan filtrere på bomringer, veiprosjekter, buss- og sykkelvei med mer. Du kan også få utfyllende detaljer rundt hver veistrekning og bomringer i kartet. Spesifikke nyheter med informasjon om prosjektene blir presentert og sortert i henhold til lokasjon.

Vi har vektlagt at løsningen oppfyller krav til universell utforming (WCAG 3). Design, innhold og utvikling følger gjeldende retningslinjer.

Løsningen er utviklet responsiv med CSS3, HTML5, JavaScript, PHP, Google Maps API, i CMSet eZ Publish.

Kommunikasjonsportalen ligger på Rogaland fylkeskommune sine nettsider.

Bypakken er et samarbeid mellom syv parter: Statens vegvesen, Jernbaneverket, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune og Randaberg kommune.