Universitetet i Stavanger (UiS)

For UiS har vi har jobbet fortløpende med design og utvikling av ulike nettløsninger siden 2006. UiS var det første universitetet i Norge som utviklet egen mobilløsning og responsiv løsning tilpasset alle flater.

UiS og alle tilhørende sentre har nettløsninger utviklet i CorePublish. Verktøyet har et enkelt og brukervennlig redaktørgrensesnitt, noe som er viktig med tanke på antall redaktører tilknyttet ulike fakulteter, institutter, sentre etc.

En stor utfordring for et omfattende nettsted som uis.no er å etablere og vedlikeholde en robust struktur som kan bygges ut og fungere godt over tid. Ved ombyggingen i 2012 hadde uis.no over 60 000 artikler som skulle finne sin plass. Nettstedet vokser, men strukturen vedlikeholdes og fungerer fortsatt.

Ved utvikling av nettstedene har vi bidratt med strategi og konseptutvikling, struktur, interaksjonsdesign og design. Vi har brukertestet løsningen både i utviklingsperioden og i det kontinuerlige forbedringsløpet.