Statoil – effektive digitale løsninger

Statoil er en av Olavstoppens største kunder. Vi har bidratt ved utvikling av brukervennlig tjenesteportal, styringssystem, bestillings- og rapporteringssystemer, nettsider, intranett m.m.

Når vi har utviklet Statoils digitale løsninger og tjenester har vi, ofte i tett samarbeid med Bouvet, bidratt med strategi og konseptutvikling, struktur og interaksjonsdesign, design, teknisk utvikling og e-læring. Vi har brukertestet løsningene både i utviklingsperioden og i det kontinuerlige forbedringsløpet.

Flere av konsulentene våre er med i Statoils Go Digital-team, noe vi er svært stolte av. Teamet utvikler nye og effektive digitale løsninger for konsernet.


Prosjekter der Olavstoppen har bidratt med spisskompetanse:

  • Services@Statoil – Selvbetjeningsportal for bestilling av alle tjenester i Statoil
  • DISP, IMP – Portaler for rapportering opp mot Statoils styringssystem
  • Statoil Equipment and Material Information (SEMI) – Ny løsning for å samle inn og håndtere dokumentasjon på standardutstyr
  • Statoil Pipe Tracking System (SPTS) – Rapportmodulen til system som inneholder data om rør og rørledninger
  • ProCoSys – Web-basert ferdigstillingssystem for overgangen engineering/ operation (sertifikater, sjekklister, teknisk informasjon etc.). Benyttes i alle Statoils byggeprosjekter
  • Access IT
  • Statoil Entry (intranett)
  • com
  • pluss en rekke andre prosjekter

 

Coverfoto: Statoil.com