Sandnes kommune – intranett og samarbeidsløsning

Vi har utviklet et intranett med tilrettelagt informasjon for den enkelte og bedre samarbeidsmuligheter for nær 6000 ansatte.

sandnes-kommune-1200

Sammen med Bouvet har vi utviklet en omfattende samhandlings- og intranettløsning for Sandnes kommune. Løsningen heter «Pulsen», og er basert på SharePoint 2013. For å sikre god måloppnåelse og langsiktig nytteverdi startet vi med å definere klare målsetninger, visjon, målgrupper og forventninger blant de ansatte. En sentral utfordring: Hvordan designe en løsning som fungerer optimalt og oppleves nyttig for målgrupper med svært ulik arbeidshverdag? Målet var å skape en god plattform for ansatte på sykehjem, byggdrift, kommunens planavdeling, skoler, barnehager, bymiljø og så videre.

Basert på innspillene fra avklaringsmøtene utviklet vi informasjonsarkitektur, brukerscenarier og et interaksjonsdesign som la vekt på å møte målgruppenes ønsker og behov.

Den ferdige løsningen inneholder blant annet enhetssider, nyhetsstrøm tilpasset den enkelte bruker, viktige meldinger, uformell oppslagstavle, profilside for hver ansatt og søkefunksjon som også omfatter innholdet på kommunens eksterne nettsider.

Pulsens samarbeidsdel  består av skreddersydde, brukervennlige teamsites for deling av dokumenter, oppgaver og annen informasjon. Overflødige funksjoner, lenker og knapper fra SharePoint har blitt «skjult», slik at samarbeidsrommene er lette å forstå for brukerne.

Pulsen er integrert mot kommunens sak- og arkivsystem, Public 360. På forsiden av Pulsen vises status fra Public 360, og dokumenter kan enkelt sendes fra Pulsen til arkivet.