Prosafe – digitalt «glanset» magasin

Sammen med Prosafe videreutviklet vi det høyprofilerte papirmagasinet Prosafe NOW til digitalt format. Konseptet legger til rette for visuell presentasjon av artikler, store bilder og enkel, behagelig navigering.

Prosafe NOW kommer ut flere ganger årlig og inneholder blant annet hilsen fra CEO, reportasjer fra selskapets aktiviteter på ulike lokasjoner og et gjennomgående tema i hver utgave. Magasinet distribueres til Prosafes ansatte, kunder og kontakter over hele verden.

Prosafe ønsket å gå over til digitalt format for å modernisere presentasjonen av innhold samt effektivisere produksjonen og distribusjonen. Samtidig ønsket de å bevare den spesielle følelsen av et gjennomarbeidet og eksklusivt magasin hos leserne.

Vi utviklet et digitalt konsept som legger til rette for visuell presentasjon av artikler, store bilder og enkel, behagelig navigering. Magasinet er designet slik at brukeren kan klikke seg inn på enkeltartikler, og samtidig enkelt scrolle videre til neste artikkel. Løsningen er utviklet i CorePublish.

Prosafe er verdens ledende eier og operatør av halvt-nedsenkbare boligfartøy. Selskapet opererer globalt og sysselsetter cirka 850 personer.

Her er lenke til Prosafe NOW.

 

Prosafe-now-1200