Petroleumstilsynet – utvikling og vedlikehold av nettløsning

I prosjektet bidro vi med strategi- og konseptutvikling, interaksjonsdesign, design, informasjonsarkitektur og teknisk implementering.

Løsningen er basert på CorePublish og ble lansert i september 2013. Tilgjengelig statistikk sikret at det viktigste innholdet fra den gamle nettsiden ble prioritert, og innholdet ble optimalisert for mobil og nettbrett. Vi definerte et bredt spekter av «personas» og bruksscenarier som ga grunnlaget for utvikling av interaksjonsdesign og presentasjon av innholdet.

For å sikre kvaliteten på brukergrensesnittet testet vi løsningen opp mot brukere i ulike faser av prosjektet. Løsningen ble utviklet i henhold til DIFIs krav om universell utforming, og Google Custom Search ble integrert som søkemotor.

Vedlikeholdsavtale

Vi har avtale med Petroleumstilsynet om support, vedlikehold og videreutvikling av nettstedet. Som del av avtalen utarbeider vi blant annet målinger ved kampanjer samt målinger og analyser som benyttes som grunnlagsdata for videreutvikling og tilpassing av innhold.

Petroleumstilsynet er et selvstendig, statlig tilsynsorgan med myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.

«Vi er veldig godt fornøyde med samarbeidet med Olavstoppen. Alt har gått som planlagt, resultatet er veldig bra og alle de involverte har stått på og smilt i telefonen gjennom hele prosessen.»
Eileen, nettredaktør og prosjektleder hos PTIL

Lenke til Petroleumstilsynets nettsted: www.ptil.no