Gassco – nettløsning

En brukertilpasset, engasjerende og informativ nettløsning. Inneholder blant annet skreddersydde animasjoner av rørnett og produksjonsdata.

gassco-no-1200

For best mulig måloppnåelse startet vi med en strategi- og kartleggingsfase, der vi arrangerte workshops for Gassco-ansatte og andre nøkkelpersoner. Deltakerne i workshopene definerte målsetting og målgrupper, og utviklet et overordnet kommunikasjonskonsept. Basert på disse føringene utviklet vi utkast til informasjonsarkitektur for nettstedet, brukerscenarier for ulike målgrupper og et interaksjonsdesign som la vekt på selskapets operatørrolle. Resultatet ble blant annet skreddersydde animasjoner av rørnett og produksjonsdata som synliggjør Gasscos hovedoppgaver.

Designet er basert på Gasscos visuelle profil. Løsningen er utviklet responsiv med CSS3/HTML5 og er bygget med EPI-Server.

Gassco operer det norske transportsystemet for naturgass, og har i overkant av 350 ansatte. Som operatør har Gassco overordnet ansvar for drift og utvikling av infrastruktur på vegne av sine eiere.

Her er lenke til Gasscos nettsted.