Lyse – videreutvikling av kundeflater

Sammen med Bouvet har vi hatt rammeavtale med Lyse siden 2009. Teamet vårt designer og utvikler ny funksjonalitet, samt vedlikeholder og oppgraderer lyse.no og lysenett.no.

Lyse-no-1200

Nettstedene er basert på CorePublish og kommuniserer med mellomvare for å hente ut informasjon fra diverse bakenforliggende systemer, for eksempel Nordpool, ISCustomer og Siebel.

Lyse er et norsk konsern som opererer innenfor områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Konsernet eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland.

Lenker til kundeflatene vi bidrar til å vedlikeholde og videreutvikle: http://www.lyse.no/http://www.lysenett.no/