Kolumbus – design av nye, lett forståelige billettautomater

Vi bidro med brukersentrert design, prototyping og grafisk design på kollektivselskapet Kolumbus sine nye billettautomater.

Kolumbus satte opp helt nye billettautomater på bussholdeplassene i Stavanger/Sandnes da de innførte nytt billetteringssystem fra Fara. Quickomat AB ble valgt som underleverandør av selve automatene, inklusive programvaren.

Olavstoppen ble engasjert for å sikre en brukervennlig dialog på automatene. Vi hadde ansvar for brukersentrert designprosess, interaksjonsdesign, brukertesting, kvalitetssikring av dialog, samt at vi var rådgivere for universell utforming.

Etter en pilotperiode ble automatene lansert i januar 2016. Automatene følger krav til universell utforming, og vil blant annet ha støtte for hev/senk og tekst-til-tale for blinde og svaksynte.

Kollektivselskapet Kolumbus AS er ansvarlige for den offentlige buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland.

kolumbus-bilettautomat-2-1200

kolumbus-bilettautomat-3-1200