Kartverket – digitalisering av Den norske los

I samarbeid med Kartverket digitaliserer vi oppslagsverket Den norske los. Det blir et sterkt, brukervennlig verktøy for planlegging av seilas langs norskekysten.

Tradisjonsrikt verk for navigatører

Farvannsbeskrivelsen Den norske los er et tradisjonsrikt supplement til norske sjøkart, utgitt første gang i 1791. Det er i dag et omfattende verk på åtte bind som er lovpålagt å ha om bord i registreringspliktige skip.

Full digitalisering gir gevinst

Den norske los er i dag tilgjengelig som PDF-filer, men Kartverket så at både brukervennlighet, innholdskvalitet og ikke minst vedlikehold og oppdateringer kan forbedres betraktelig ved en full digitalisering, og de har bedt Olavstoppen hjelpe dem i prosessen.

Den nye løsningen

Løsningens hovedformål er å hjelpe profesjonelle navigatører med å planlegge og gjennomføre seilas, og å sikre at seilasen gjennomføres så trygt som mulig.

Løsningen vi utvikler skal erstatte dagens PDF-filer, og overta som lovpålagt publikasjon for registreringspliktige skip. Løsningen skal samspille med navigatørenes øvrige oppgaver, systemer og kontekst, både i planlegging og gjennomføring. Den vil gi brukerne tilgang til verdifull informasjon som hittil ikke har vært mulig å innhente.

Digitaliseringsarbeidet knyttes like mye til innhenting og forvaltning av informasjon som til utvikling en plattform mot brukerne. Flere aktører vil være involvert i innholdsproduksjonen, blant andre: Kystverket, Sjøfartsdirektoratet, ulike havner, Meteorologisk institutt, Redningsselskapet, Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet, fylker og kommuner.

Basert på React og MapBox

Løsningen bygges i React og vil være tilgjengelig via nettleser på alle moderne plattformer. Kartteknologien som benyttes er MapBox. I tillegg benytter vi en skreddersydd versjon av Directus som verktøy for georeferering og innlegging av innhold. Olavstoppen er ansvarlig for design og utvikling av plattformen, og er rådgiver og tilrettelegger for informasjonsutviklingen.

 

Coverfoto: kartverket.no