Edison Norge – nettsider og kartløsning

Vi utviklet et overordnet kommunikasjonskonsept brukt under ONS, ny nettløsning, brosjyremateriell, samt en ArcGIS kartløsning som viser lisensoversikt.

Olavstoppen har hatt Edison som kunde siden starten av 2014. I prosjektet bidro vi med strategi og konsept, interaksjonsdesign, design, informasjonsarkitektur og teknisk implementering av de nye nettsidene.

I samarbeid med Edison har vi også utviklet et overordnet kommunikasjonskonsept. Konseptet ble blant annet brukt under ONS i 2014.

Edison Norge AS er kontrollert av Edison International Spa, et datterselskap av Edison SPA, som er en av de største italienske energiaktørene og er en del av EDF Group. Edison har involvert seg i norsk sokkel siden 2006 og etablerte sitt Stavanger-kontor i 2007 gjennom Edison International Norway Branch.

Edison Norges nettsider: http://www.edison-norge.no

ArcGIS-kartløsningen som gir lisensoversikt for norskekysten og Barentshavet: http://www.edison-norge.no/content/our-licences/

Edison-norge-no-1200