Stavanger kommune – digital designguide

Sammen med Stavanger kommune har vi utviklet en digital designguide som beskriver hvordan deres digitale flater skal fremstå og oppføre seg på tvers av ulike løsninger.

Stavanger-Kommune-pattern-lab-1200

 

Guiden sikrer kommunen et mer homogent preg på digitale flater, og gjør fremtidige utviklingsprosjekter lettere.

Basert på innspill fra flere workshops utviklet vi et konsept som tok utgangspunkt i kommunens eksisterende grafiske profil. Den digitale guiden beskriver alt fra hvordan menyer skal se ut og hvilke skrifttyper (fonter) som skal brukes – til utforming av knapper, fargebruk og interaksjonsprinsipper. Målet er et mer helhetlig og forutsigbart design som bidrar til bedre brukeropplevelser og gir innbyggerne et tjenestetilbud som er lettere tilgjengelig og enklere å forstå.

Den digitale designguiden vil også bidra til at utviklingsprosjekter blir langt mer effektive, ved at ulike komponenter kan gjenbrukes, og ved at man unngår å «starte på scratch» med mye prøving og feiling i hvert prosjekt.

Vi la vekt på at guiden skulle oppfylle krav til universell utforming (WCAG 3). Løsningen har blant annet en innebygget funksjon for fastsettelse av bakgrunn og tekstfarge i henhold til WCAG 3-regler.

Stavanger kommunes nye nettsider, som har planlagt lansering i løpet av 2017, skal benytte seg av designguiden.

Guiden er utviklet responsiv med CSS3, HTML5, Google material design og Patternlab, og ligger tilgjengelig på Stavanger kommunes nettsider: http://www.stavanger.kommune.no/designsystem/styleguide/html/styleguide.html