Altinn – ny webløsning og enhetlig designsystem

Vi lager et enklere Altinn.no sammen med Altinn og Bouvet. Det nye designet skal gjøre det enklere for brukerne å gjøre oppgavene sine og å finne det de leter etter.

I forbindelse med det nye designet jobber vi med prototyping av komponenter og sidemaler gjennom et levende designsystem basert på Pattern Lab og atomisk design. Det atomiske designsystemet er et hjem for alle UI-komponenter som finnes på tvers av løsninger i Altinn. I tillegg til at designsystemet sikrer gode, enhetlige og gjennomtestede brukeropplevelser på tvers av løsninger, fungerer det også som et bindeledd mellom design og utvikling.

Når designet finnes kun ett sted, sikrer vi konsistente brukeropplevelser på tvers av alle løsningene. Det blir også enklere å bytte ut komponenter og å distribuere designendringer. Designsystemet er levende – som betyr at det videreutvikles og vedlikeholdes samt oppdateres så snart det er behov for nye UI-komponenter.

På GitHub kan du ta en sniktitt på hvordan nye Altinn.no blir seende ut samt designssytemet som ligger bak.

 

Skjermbilde av Altinns nye designsystem