Altibox – digital TV-guide

Den digitale TV-guiden gir god oversikt og kan brukes til å bytte kanal og sette igang opptak. Guiden har mellom 50 000 og 100 000 installasjoner.

tv-overalt-ipad

Da Altibox la om til en helhetlig løsning for TV-tjenestene sine, kalt TV Overalt, ville de samtidig oppgradere den digitale TV-guiden. Guiden har 50 000 – 100 000 installasjoner.

Vi tok guiden over i et responsivt rammeverk og utviklet en ny versjon med nytt interaksjonsdesign, grafisk design og  front-end. Det endelige produktet ble en hybridløsning basert på HTML5, CSS3, Javscript, Node, Handlebars og Backbone som rammeverk. Løsningen er utviklet med en kodebase for ulike plattformer som iOS og Android. Den er tilgjengelig på nett, men er også «pakket» i en app.

Guiden ble integrert med Altibox-kundenes dekodere slik at de kan logge seg inn og bytte kanal, sette i gang opptak, gi påminnelser m.m. Alle funksjoner kan styres, enten brukeren aksesserer TV-guiden via nettklienten eller appen. Dette ble gjort mulig ved å kommunisere med Altibox sitt API, i hovedsak gjennom JSON og XML.

Altibox er Norges ledende aktør innen fiberteknologi og var først i Norge med fiber til privatmarkedet.

Altibox sin TV-guide.