Olavstoppen er Achilles-sertifisert

Olavstoppen ble i oktober 2011 godkjent og sertifisert av Achilles Joint Qualification System

De deltakende selskapene i Achilles Joint Qualifiactaion System benytter systemet for å skaffe seg oversikt og informasjon om mulige leverandører, og å gjøre et utvalg blant disse med tanke på å inngå avtale om leveranser.

Achilles kjernekompetanse er å identifisere, kvalifisere, evaluere og overvåke leverandører og underleverandører på vegne av oppdragsgivere verden over.

Achilles er brukt av de fleste olje- og gasselskapene og de store kontraktørene på norsk sokkel.  Eksempelvis Statoil, ConocoPhillips, DONG, Total, AkerSolutions, Gas de France nå Gdf Suez, Halliburton, ExxonMobil.

Olavstoppen har Achilles ID 28655.

achillessertifikat-olavstoppen