Julehilsen

Olavstoppen har også dette året valgt å adoptere en pingvin istedenfor å følge tradisjonell julekorttradisjon. Årets tilskudd til vår lille pingvinfamilie (som er på vei å vokse seg stor) er en liten jente som har fått navnet Olfus.

Pingviner er flotte fugler som holder til på den sørlige halvkule. De er en av få arter som holder til på Bouvetøya og Olavstoppen. Selv om pingviner er fugler kan de ikke fly, men er utstyrt med fantastiske svømmeføtter. De er dyktige svømmere, er en sosial rase, kan gå oppreist – og om snøforholdene tillater det kan de ake på sin egen buk.

Den største trusselen for pingviner er klimaforandringer, da arten avhenger av sjøis både for å skaffe mat og å reprodusere. Vår adopsjon gjennomføres ved at vi har gitt en sum til WWF som de bruker på å bedre leveforholdene til pingvinene og å sikre matforsying.

Les mer om WWFs pingvinprogram her.

Med dette ønsker vi alle våre kunder og samarbeidspartnere en kjempefin julefeiring og et godt nytt år!