eSmart Systems – dashboard

eSmart  Systems  –  dashboard

Sammen med eSmart Systems utvikler vi en dashboardløsning for inspeksjon av strømnettet ved hjelp av droner. Dronene har kunstig intelligens som gjenkjenner komponenter i strømnettet.

Dette er et pågående prosjekt der vi bygger en fungerende prototype av et dashboard som visualiserer data og film. Dataene blir samlet inn av droner med kunstig intelligens som gjenkjenner komponenter i strømnettet. Dronene bidrar til et mer preventivt vedlikehold av strømnettet og gjør inspeksjon langt enklere. I dag utføres inspeksjon ofte ved hjelp av helikopter eller ved at fagpersonell fysisk inspiserer strømnettet.

Dataene i prototypen gjøres tilgjengelige via eSmart Systems sine løsninger. Vi har valgt å lage en desktop webapplikasjon ved hjelp av eksempelvis CSS/HTML, React og Electron. På denne måten kan vi lage en klient som kan prosessere store datamengder i sanntid.

Den første testflygningen av dronen ble utført i september 2016. Prosjektet har fått stor internasjonal oppmerksomhet, blant annet på Microsoft Ignite i Atlanta, USA.

Vi fortsetter vårt samarbeidet med eSmart Systems og nye spennende løsninger er under planlegging.

Se noen videoer om prosjektet: